Okinawa & Overseas Wedding Photographer Pete Leong | fotoshisa.com | For Joe & Zoa

Zoa small shotsZoa full sizeFred small sizeFred full sizeindividual winners small jpgindividual winners full size